Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Advies

Hoogveld Advies B.V.
Hoogveld Advies B.V. is een organisatie die zich bezig houdt met de uitvoering van en de advisering op het gebied van bodemonderzoeken, milieu- en geotechniek. Gedurende haar bestaan heeft het bedrijf zich sterk ontwikkeld en is snel gegroeid, waardoor we inmiddels duidelijk onze plaats in de 'ondergrondse' wereld hebben verworven. Hoogveld Advies BV is een van de 3 onderdelen van de Hoogveld Holding en houdt zich bezig met de advisering op het gebied van de geotechniek.
Hoogveld Advies
Funderingsadvies, geotechnisch-advies
Het funderingsadvies wordt gemaakt op basis van geotechnisch bodemonderzoek (sonderingen). De geotechnisch adviseur interpreteert de meetgegevens en sondeergrafieken en schrijft adviezen voor een optimale fundering. Bijvoorbeeld, kan een fundering op staal voldoen of dient te worden gekozen voor palen? En welk paaltype is het best geschikt, voor de betreffende specifieke locatie? Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de techniek, maar ook naar de realisatiekosten van het ontwerp.
Lees verder voor de toepassingen van funderingsadviezen

funderingsadvies

Bemalingsadvies
Bemalingsadvies is een advies dat wordt opgesteld wanneer de grondwaterstand tijdens bouwen wordt verlaagd of verhoogd. Om de grondwaterstand te verlagen is een pomp nodig, deze onttrekt grondwater via een filter uit de grond. In Nederland hebben we Waterschappen, deze controleren onder andere of bij grondwater onttrekken of geen negatieve gevolgen zijn. Het bemalingsadvies is een hulpmiddel om bij de Waterschappen aan te tonen dat bouwen mogelijk is zonder direct negatieve gevolgen voor de omgeving.
Lees verder voor meer informatie

bemaling 


Geohydrologisch advies, K-Waarde
Geohydrologie is de wetenschap welke zich bezig houdt met het bestuderen van grondwaterstromingen. Het is een zeer belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen en realiseren van ondergrondse bouw- en infrastructurele werken.
De K-waarde geeft de waterdoorlatendheid van de bodem of een constructie, de hydrologische conductiviteit. Steeds vaker mag het hemelwater niet meer rechtstreeks op het riool geloosd worden. Bij nieuwe woonwijken of industrie terreinen wordt hiervoor een speciaal regenwater riool aangelegd, waardoor niet al het “schone”water in de rioolzuivering terecht komt. Bij bestaande woonwijken is dit niet meer mogelijk. Hier wordt bij nieuwbouw vaak geëist dat het hemelwater op de kavel zelf infiltreert. Dit is echter alleen mogelijk als de grond hiervoor geschikt is. Hoogveld kan metingen en berekeningen uitvoeren waarbij vastgesteld wordt of en eventueel hoe het regenwater op de kavel verwerkt kan worden.
Lees meer over Geohydrologisch onderzoek

 

K waarde Hoogveld sonderingen

Plaats een reactie