Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Bemalingsadvies

Bemalingsadvies
Een advies dat wordt opgesteld wanneer de grondwaterstand tijdens bouwen wordt verlaagd of verhoogd. Om de grondwaterstand te verlagen is een pomp nodig, deze onttrekt grondwater via een filter uit de grond. In Nederland hebben we Waterschappen, deze controleren onder andere of bij grondwater onttrekken of geen negatieve gevolgen zijn.

Het bemalingsadvies is een hulpmiddel om bij de Waterschappen aan te tonen dat bouwen mogelijk is zonder direct negatieve gevolgen voor de omgeving. 
Voorbeeld van negatieve gevolgen:

- Schade bebouwing, door zettingen van de grond of droogstaan van houten palen fundering
- Mislukte oogst landbouw (uitdroging of door lozen van zout water schade aan gewas)
- Verplaatsen gevaarlijke verontreiniging in de grond

Waterschappen hanteren de Waterwet en de Keur bij het beoordelen. In elk bemalingsadvies worden de risico's afgewogen en berekend in een 3D grondwatermodel of de bemaling en maatregelen voldoen aan de gestelde eisen van het Waterschappen. Dit bemalingsadvies wordt ingediend bij de Waterschappen, deze beoordelen of de bemaling en maatregelen voldoende zijn.

Voorbeeld van maatregelen (voorkomen van schade):
- Retourbemaling, grondwater buiten de bouwput terug in de grond pompen. Bijvoorbeeld bij slechte kwaliteit grondwater en dure zuiveringsinstallaties. Of om zettingen door grondwaterstand verlaging bij kwetsbare woningen te voorkomen
- Damwanden, verticale kwelschermen, grondwaterstroming beperken. Kleiner pompcapaciteit nodig, maar belangrijker kleiner invloedsgebied van de bemaling

Ook kan het bemalingsadvies worden bijgevoegd bij een bestek zodat duidelijk is voor de opdrachtgever en aannemer wat de risico's zijn bij het project. Dit voorkomt een grote verrekenpost en onzekere factor.

Hoogveld Advies B.V. kan metingen en berekeningen uitvoeren waarbij vastgesteld wordt of en eventueel hoe het regenwater op de kavel verwerkt kan worden.

bemalingbemaling1 funderingsadvies

 

Plaats een reactie