Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Funderingsadvies

Waarom zijn funderingsadviezen nodig 
Funderingsadviezen zijn nodig voor het uitrekenen van een fundering of het fundament, het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. Ook bij wegen en spoorlijnen is sprake van een fundering. Een synoniem daarvoor is "grondvesten", en dat kan ook figuurlijk zijn. Men onderscheidt verschillende soorten funderingen afhankelijk van de aard en het gewicht van de te bouwen constructie en de samenstelling en draagkracht van de ondergrond.

Toepassingen waar een geotechnisch adviseur bij betrokken kan worden:

 • Wetenschap op het gebied van de bodem (grond en grondwater)
 • Advisering op het gebied van geotechnisch bodemonderzoek
 • Geven van uitvoeringsrichtlijnen voor de uitvoering van funderingswerkzaamheden
 • Bouwput- en bemalingswerkzaamheden/ondergronds bouwen
 • Uitvoeren van bouwputberekeningen (grondkeringen en bemalingen)
 • Opstellen van bouwput en bemalingsadviezen
 • Het aanvragen van lozings- en onttrekkingsvergunningen van grondwater bij de betreffende instanties
 • Geven van uitvoeringsrichtlijnen voor de uitvoering van bouwputwerkzaamheden
 • Grondwerken (ontgravingen en ophogingen)
 • Bouwrijp maken van terreinen
 • Stabiliteitsberekeningen van grondconstructies
 • Uitvoeringsbegeleiding
 • Uitvoering van en advisering op het gebied van controle metingen zoals akoestische metingen, trillingsmetingen etc.
 • Het houden van uitvoeringstoezicht en het beoordelen van uitvoeringsgegevens zoals kalenderstaten van heipalen.

Scheve toren van Pisa Schema Toren van Pisa