Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Asbestonderzoek

Steeds meer wordt het risico van asbest in bodem onderkend. Inmiddels zijn er dan ook normen voor vastgesteld. De veldwerkers zijn opgeleid voor de herkenning van asbest in bodem. Ten allen tijde wordt de bodem tijdens onderzoek visueel geïnspecteerd conform NEN 5707:2003. Indien er visueel asbest of asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen zal een algehele asbestinventarisatie worden uitgevoerd.

Het uitvoeren van een asbestinventarisatie van een bouwwerk is in veel gevallen gewenst en vaak zelfs wettelijk verplicht. Zeker bij sloop, renovatie of verbouwing van een pand is een asbestinventarisatie noodzakelijk. Tot voor enkele jaren geleden werd asbesthoudend materiaal nog veelvuldig toegepast in bouw- en isolatiematerialen. De kans op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal is groot in bouwwerken van voor 1993. In 1993 werd het verbod op de productie, de toepassing of hergebruik van asbesthoudende materialen van kracht.

Een asbestinventarisatie wordt uitgevoerd volgens de BRL (Beoordelingsrichtlijn) 5052. Allereerst wordt een historisch onderzoek uitgevoerd gevolgd door een uitgebreide visuele inspectie, waarbij alle ruimtes en onderdelen van een gebouw worden geïnspecteerd. Indien asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, wordt hiervan een monster genomen. De genomen monsters worden in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van asbest. De resultaten van de asbestinventarisatie en de analyses worden vastgelegd in een rapportage. In de rapportage wordt onder andere ingegaan op de risico's, de noodzaak voor het verwijderen van het asbest en een kostenraming en plan van aanpak voor de verwijdering van het asbestmateriaal.
Door de inzet van een DTA'er (Deskundig Toezichthouder Asbest) is Hoogveld Milieutechniek B.V. in staat deze onderzoeken met grote deskundigheid uit te voeren.                   

Plaats een reactie