Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Grondafvoer onderzoek

 

Grondafvoer onderzoek (AP04 Bouwstoffenbesluit)
Wanneer voor het bouwproces grond wordt uitgegraven en van het terrein afgevoerd, is het afhankelijk van de partijgrootte, zinvol daarvan de kwaliteit te laten bepalen overeenkomstig het Bouwstoffenbesluit (AP04 partijkeuring). De kwaliteit bepaalt namelijk de eisen die aan het transport en de bestemming van de grond worden gesteld. Een partijkeuring kan worden gecombineerd met een voor het bouwplan vereist bodemonderzoek.

Voor een kwaliteitsbepaling van een partij grond wordt gebruik gemaakt van de BRL 1000 (beoordelingsrichtlin voor monsterneming voor partijkeuring) en de daarbij behorende VKB protocollen 1001, 1002 en 1003. Deze richtlijn en de protocollen beschrijven de wijze waarop een AP04 onderzoek moet worden uitgevoerd voor grond en bouwstoffen.

Met behulp van het VKB protocol 1001 wordt voor een partij grond een monsternemingsplan opgesteld op basis van de beschikbare gegevens over de partij. Van te voren wordt vastgesteld of het gaat om een statische partij in depot, een in-situ partij in vast profiel of een materiaalstroom. Voor de toetsing van de grond wordt de partij grootte doorgaans vastgesteld op maximaal 2.000 ton, 1.250 m3. Als een partij groter is, wordt deze verdeeld in meerdere deelpartijen van ieder maximaal 2.000 ton.

Om een éénduidige wijze van monsterneming te verkrijgen wordt per (deel)partij een monsternemingsraster van 2 maal 50 grepen gehanteerd. Uit de 2 maal 50 grepen, met een afzonderlijk gewicht van ca 0,2 kg, worden per deelpartij 2 mengmonsters samengesteld van ca 9 kg. De grondmengmonsters worden geanalyseerd in het laboratorium op het AP04 analysepakket.

De analyseresultaten van de grondmengmonsters worden getoetst aan de samenstellings- en emissiewaarden die zijn opgesteld door het ministerie van VROM. Op basis van deze resultaten wordt een advies uitgebracht over de kwaliteit van de partij grond. Vastgesteld wordt in welke categorie de partij valt en wat de mogelijke afvoerbestemming en de eventuele verwerkingskosten.

 

Plaats een reactie