Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Opsporen kabels en leidingen

Opsporen en vastleggen van kabels en leidingen

Door de inzet van non-destructieve detectiemiddelen kan zonder overlast voor de omgeving of stagnatie in uw bedrijfsvoering de bodem worden gescand op de ligging van kabels, leidingen en buizen. De verkregen gegevens worden direct digitaal vastgelegd. De gevonden kabels, leidingen, buizen en eventueel objecten worden vervolgens vertaald naar een gedetailleerde ondergrondse digitale tekening welke gebruikt worden bij o.a.:

  • Controle van bestaande ondergrondse infra tekeningen;
  • In kaart brengen van onbekende ondergrondse situaties;
  • Kabel en leiding registratie (WION);
  • Graafschadepreventie.

Kabel opsporen1

kabels opsporenGestuurde boringen
Het opzoeken van een gestuurde boring begint bij het KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum). Het KLIC, onderdeel van het kadaster, faciliteert de informatieverstrekking over de ligging van kabels en leidingen. Wie mechanische graafwerkzaamheden uitvoert is verplicht om daar informatie over de ligging van eventuele kabels en leidingen op de graaflocatie op te vragen. Met behulp van diverse detectiemiddelen zoals grondradar, UH -radiogolf en radiodetectie wordt de kop van de boring opgezocht. Afhankelijk van het type materiaal (kunststof of metaal) is vervolgens een vervolgplan op te stellen.Wanneer een metalen leiding moet worden opgespoord, dan kan daar met behulp van radiodetectie een uniek signaal op de leiding worden geplaatst.

kabels opsporen waterDit signaal is met een ontvanger te volgen, waarna het digitaal is inte meten. Betreft het een kunststofleiding dan zal deze worden gekarteerd met behulp van grondradar of UH -radiogolf.  Desondanks kunnen de uitkomsten van detectietechnieken beïnvloed worden door tal van lokale factoren. Hierdoor kunnen afwijkingen ontstaan, waarbij het mogelijk is dat het kabelverloop toch afwijkt van de gedetecteerde ligging.Daarom zijn in de karteerprocedure elementen ingebouwd die het detectiewerk controleren. kabels zoekenDie toetsingen lopen uiteen van ligging controle op basis van bestaande tekeningen tot het aangraven en aanprikken van gedetecteerde zaken. Hoogveld beschikt daarnaast een speciaal ontwikkeld spuitlanssysteem. Met dit systeem kan het bedrijf gestuurde boringen controleren tot 12 à 15 m diepte. Het instrument werkt op basis van waterdruk, waarbij water met kracht in de bodem wordt gespoten. Met hulpstukken is de buis dusdanig te verlengen dat inspecties tot op grote diepte mogelijk zijn. In extreme situaties kunnen leidingen tot wel 25 meter diepte worden opgezocht door te sonderen met een magnetometer.