Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Peilbuizen en Filters

BRL 2100

In Nederland worden veel verticale boringen in de bodem geplaatst voor milieuonderzoek, waterwinning en aanleg van WKO systemen. Om de bodem en het grondwater te beschermen moet dit verantwoord worden uitgevoerd. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld.De BRL SIKB 2100, protocol 2101 stelt eisen aan de kwaliteit van het boorproces zodat waterkerende lagen op de juiste manier worden hersteld en er geen milieuproblemen ontstaan. Aan de hand van deze BRL kunnen een groot aantal boortechnieken worden gecertificeerd zoals (holle) avegaar, counterflush, kernboring, pulsboring, spoelboring, zuigboring (met of zonder luchtshift), roterend sonische boring en slagboring en het mechanisch drukken van peilbuizen voor het nemen van grondwatermonsters.

Hoogveld Sonderingen was het eerste geotechnisch adviesbureau die het BRL 2100 certificaat heeft weten te behalen voor het plaatsen van peilbuizen middels sondeertechniek en het daarmee mechanisch drukken van peilbuizen. Dit houdt in het kort in dat Hoogveld Sonderingen nog steeds op een relatief voordelige manier peilbuizen tot middel en grote diepte mag plaatsen. Voorafgaand aan het plaatsen van peilbuizen dient de bodemopbouw in kaart te worden gebracht. Dit kan middels het uitvoeren van een sondering met kleef. Tijdens de uitvoering van een sondering kunnen de wel en niet waterdoorlatende SIKB 2100 lagen (scheidende lagen) op een centimeter nauwkeurig in een grafiek weergegeven worden. De peilbuizen kunnen vervolgens conform de norm voorzien worden van een bentonietomstorting in grondlagen waar de afdichting gewenst is.

Het is verplicht vermeld te staan op de site van Bodemplus met het desbetreffende certificaat. Zonder deze vermelding is het niet meer toegestaan mechanische grondboringen uit te voeren. Hierbij de directe link naar Bodemplus (Senternovem).

Wij kunnen met ons uitgebreid wagenpark op bijna alle moeilijk bereikbare plaatsen komen om de bodemopbouw conform BRL 2100 te bepalen en peilbuizen te plaatsen.

Plaats een reactie