Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Heitoezicht

Heitoezicht

Voor de bouw van een nieuwbouw project worden vooraf meerdere onderzoeken uitgevoerd en berekeningen en tekeningen gemaakt voor het ontwerp. Hierbij kan  bijvoorbeeld gedacht worden aan grondonderzoek (sonderingen) en diverse constructieve en bouwkundig ontwerpberekeningen en tekeningen. Ook het houden van toezicht en uitvoeringscontrole zijn belangrijke zaken  om te kunnen beoordelen of er kwalitatief en volgens het ontwerp wordt gebouwd. Helaas wordt, vanwege de kosten, dit laatste nog weleens vergeten.

Voorkomen is beter dan herstellen

onderstort

De fundering is één van de belangrijkste onderdelen van alles wat op of onder de grond gebouwd wordt. Het achteraf herstellen of tijdens de uitvoering ontwikkelen en aanpassen van een funderingsontwerp brengt (onnodige) en hoge kosten met zich mee. Soms kan dit door omstandigheden niet voorkomen worden maar de risico’s kunnen wel worden beperkt door tijdig advies in te winnen en te werken met een gecertificeerde Grondmechanisch Sondeerbedrijf zoals Hoogveld Sonderingen.  Ook kan door een controle op de uitvoering van funderingswerkzaamheden (heiwerk of uitvoering grondverbeteringen) ter plaatse  veel ellende worden voorkomen. Hiervoor kan Hoogveld  Sonderingen ervaren heiopzichters leveren.

slagdiagram

Belangrijke aandachtspunten

- Het opnemen van heikalenderingen en controleren van verdichtingen.
- Goede registratie van de uitvoeringsgegevens (opzichtersdagboek).
- Bij bijvoorbeeld sterk afwijkende kalenderingen of slecht verdichte ondergronden neemt de (hei)opzichter direct actie via constructeur of opdrachtgever  waardoor stagnatie of vertragingen beperkt blijven.
- Het opstellen van slagdiagrammen ter plaatse van een sondering (zie voorbeeld) om de uitvoeringsgegevens van het heiwerk te kunnen beoordelen.
- Het indien nodig dagelijks verstrekken van uitvoeringsgegevens naar de desbetreffende personen.
- Het achteraf controleren van de palen met akoestisch doormeten, op bijvoorbeeld paalbreuken.
- Het opstellen van een definitief heirapport dat digitaal wordt aangeleverd.

 

paalbreuk

Bij het niet of niet goed begeleiden van de uitvoering kunnen sneller problemen of stagnatie ontstaan met vergaande gevolgen. Alle werkzaamheden van onze toezichthouders bij het heien van de funderingspalen worden uitgevoerd conform CUR aanbeveling 114, toezicht op de realisatie van paalfundering

Het op een juiste wijze behandelen van afwijkingen tijdens de uitvoering zoals een onderstort of afwijkende kalenderwaarden (zie foto’s) verdient de nodige aandacht. Bij toezicht ter plaatse wordt “foutief knutselen” vermeden en veelal snel het probleem geconstateerd en zo goed mogelijk afgehandeld. Het bewust niet melden van problemen of langdurig over en weer overleg (wie lost het op?) is m.b.t. stagnatie en kosten  namelijk zeer frustrerend voor alle betrokken partijen.

Ing. Jeroen van den Belt
Geotechnisch adviseur Hoogveld Sonderingen

, , , , , , , , , , , , , ,

Plaats een reactie