Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Sonderingen

Sonderingen 

Sonderen is een nauwkeurige methode waarmee de plaatselijke bodemgesteldheid op draagkracht kan worden gemeten. Daarnaast kan bij sonderingen mantelwrijving (kleef) gemeten worden, waarmee het wrijvingsgetal van de grondlaag berekend kan worden. Dit wrijvingsgetal geeft een helder beeld van de bodemopbouw. Een grondmechanisch adviseur kan hiermee de verschillende grondlagen goed onderscheiden en deze in kaart brengen.
Daarnaast kunnen zaken als helling, waterspanning, geleidbaarheid en temperatuur worden geregistreerd. De sonderingen worden elektrisch uitgevoerd conform NEN 5140.

Sonderingen vanuit een sondeerwagen

Handsonderen, sonderingen vanuit de hand
Handsonderen
Na het aanbrengen van een grondverbetering of het (na)verdichten van een grondlaag is het raadzaam om ter controle van de verdichtingswerkzaamheden een handsondering uit te voeren. Met behulp van het handsondeerapparaat of de penetrograaf kan deze controle op eenvoudige wijze uitgevoerd worden. Onze ervaren geotechnische medewerkers kunnen vervolgens de meetgegevens interpreteren en beoordelen. Daarbij kunnen wij een uitspraak doen of de grondverbetering naar behoren is aangebracht en of zij haar functie in de fundering naar behoren kan vervullen.

Toepassingen
Sonderen is nodig voor vele doeleinden.  Bekijk het overzicht van de diverse toepassingen.
en bekijk het portfolio naar de vele projecten die uitgevoerd zijn door Hoogveld Sonderingen.

Specials
Hoogveld Sonderingen BV heeft diverse gespecialiseerde voertuigen om op de meest moeilijk bereikbare plekken te sonderen.

- Sonderen op het spoor
- Sonderen op het perron
- Sonderen vlak naast het spoor
- Sonderen op het water
- Sonderen in kleine ruimtes en winkelpanden
- Sonderen in bedrijfspand (zonder uitlaatgas en geluidsloos)
- Sonderen in kruipruimten, kelders en parkeergarages

Materieel
Sonderingen kunnen op verschillende manieren worden gemaakt. Voor elke locatie een eigen voertuig of een speciaal sondeerapparaat.
Bekijk de foto's en lees meer over het materieel dat door Hoogveld Sonderingen wordt ingezet.