Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Handsonderingen

Handsonderingen

Handsonderingen worden gebruikt voor het bepalen van de draagvermogen van de eerste meters van de ondergrond. Met het apparaat wordt de indringingsweerstand bepaald die een maat is voor het draagvermogen van de grond.
"In hoofdlijnen bestaat het handsondeerapparaat uit een meetlichaam, een sondeerstang en een conus. Het apparaat wordt middels een gelijkmatige druk op beide handgrepen, loodrecht in de grond gedrukt. Schoksgewijs drukken geeft te hoge waarden die niet representatief zijn voor de grond. De weerstand die tijdens de meting door de conus wordt ondervonden kan op de manometer worden afgelezen met de zwarte wijzer. De maximaal opgetreden weerstand tijdens de meting wordt aangegeven door de rode meesleepwijzer. De indringingsweerstand (kN/cm2) van de grond is nu te bepalen door de afleeswaarde te delen door het oppervlak van de gebruikte conus."

       

Penetrometer / Penetrograaf

De penetrograaf is ook een apparaat voor het bepalen van de indringingsweerstand van de eerste 80 cm van de bodem. De standaardset is voorzien van verschillende penetratieconussen, sondeerstangen, en speciale pennen en grafiekpapier voor de recorder.

Het meetbereik van de penetrograaf loopt tot 5000 kN/m2 (= 5 MPa) en het apparaat is geschikt voor metingen tot een diepte van maximaal 0,80 m. Met de penetrograaf kunnen eveneens continumetingen worden verricht, waarbij elke laag van het bodemprofiel tot een diepte van 0,8 m op het recorderpapier wordt gemarkeerd.

      

Daarnaast schrijft de penetrograaf vanzelf, wat wil zeggen dat gedurende de metingen de penetrograaf de resultaten onmiddellijk grafisch vastlegt. Dat vermindert de hoeveelheid werk die achteraf moet worden gedaan aanzienlijk. De gegevens kunnen onmiddellijk worden overgenomen en zijn gemakkelijk vast te leggen. Het principe van de metingen is gebaseerd op het indrukken van een gekalibreerde veer, terwijl het grafiekpapier door de recorder gelijktijdig wordt voortbewogen in verhouding tot de diepte van de sonde. Om te controleren of de sondeerstang en de conus verticaal in de grond dringen, is de penetrograaf voorzien van een met alcohol gevulde, opgehangen waterpas. De doordringing moet zo verticaal mogelijk plaatsvinden, teneinde de druk en de wrijving op de sondeerstand zo laag mogelijk te houden.

Toepassingen handsondeerapparaten

Zowel de  penetrograaf als het handsondeerapparaat worden gebruikt voor

  • Algemene bodemkundige onderzoeken, bijvoorbeeld voor profielbeschrijvingen
  • Controleren geschiktheid van kunstmatig gecompacteerde bodems voor voetpaden of verkeerswegen.
  • Controleren van kunstmatige compacteringen, bijvoorbeeld in met zand gevulde greppels.
  • Controleren van de draagkracht bij het installeren van ondergrondse tanks.
  • Aantonen van gecompacteerde (mogelijk ondoordringbare) ondergrondse lagen, zoals lagen die zijn gecompacteerd onder de ploegdiepte.
  • Onderzoek naar slechte groei-omstandigheden, met inbegrip van de groei-omstandigheden voor bomen in stedelijke straten en parken.
  • Onderzoek naar het verband tussen de intensiteit waarmee bepaalde gewassoorten wortelschieten en de penetratieweerstand van de aanwezige bodemlagen.

Plaats een reactie