Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Landmeten

Landmeten
Landmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezig houdt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (totalstation) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van GPS en Civiele-ontwerpsoftware.

De landmeetkunde, onderdeel van de geodesie, richt zich op de meetkundige beschrijving van stukken land waarbij het effect van de aardkromming planimetrisch (dat wil zeggen het horizontale vlak) kan worden verwaarloosd (wat normaliter geldt voor gebieden niet groter dan ongeveer 40 × 40 km²).

In de praktijk bestaat landmeten uit meer dan enkel meten. Het verkavelen van grond, plaatsbeschrijving van gebouwen en allerhande constructies opmaken, schatten van verkoopswaardes van onroerend goed, algemene adviserende functie aangaande wettelijke bepalingen binnen het beroepsveld en dergelijke meer, behoren ook tot de reële beroepsuitoefening van de landmeter.

Onze landmeter houdt zich vooral bezig met het inmeten van boringen en sonderingen. In die zin is landmeten voor een gedeelte het inwinnen van en verwerken van data tot geo-informatie.

Toepassingen:
Hoogveld Sonderingen doet diverse lengtemetingen en dwarsprofielen van wegen, watergangen, dijklichamen straten en ophogingen. Op deze manier kunnen wij u een goed beeld geven van de doorsnede van uw project.

  •         waterpassen van hoogtebouten
  •         meten van dwars- en lengteprofielen
  •         inmeten van maaiveldhoogtes, zakbakens, etc.
  •         vlakheidmetingen (bodemprofielen)
  •         deformatiemetingen (evt. opslagtanks)
  •         nauwkeurigheid waterpassingen
  •         inmeten van boringen, peilbuizen en sonderingen
  •         meten van grondwaterstanden t.o.v. NAP