Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Sonderingen voor bedrijven en overheid

Hoogveld Sonderingen, Advies en Milieu
Hoogveld bestaat uit 3 B.V.’s: Sonderingen, Milieu en Advies. Op elk gebied leveren wij kwalitatief hoogwaardige onderzoeken en rapportages. Onze klantenkring bestaat onder andere uit aannemers, architecten, ingenieursbureaus, constructeurs, adviesbureaus, overheden (provincie, gemeente, waterschap, rijkswaterstaat), NS en ProRail. Dagelijks voeren wij in heel Nederland een grote diversiteit aan onderzoeken uit op geotechnisch en geohydrologisch gebied. De grootte van de opdrachten varieert van enkele uren tot enkele maanden.
Hoogveld Sonderingen BV
Hoogveld Milieutechniek BV
Hoogveld Advies BV

Kwaliteit
Onze kwaliteit is gewaarborgd middels een reeks certificaten waarvoor jaarlijks een update en interne en externe controle plaatsvindt. Hoogveld beschikt onder andere over VCA, ISO, BTR en diverse BRL’s. We streven continue naar verbetering van onze producten. Door de grote diversiteit aan machines en personeel (opleiding en certificaten) kunnen we snel schakelen en hebben we voor elk probleem een oplossing

Ontwikkelingen
Door vragen uit de markt hebben we afgelopen jaren geïnvesteerd in diverse nieuwe ontwikkelingen. Met als gevolg dat we als enig bedrijf in Nederland kunnen sonderen op het spoor. Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid en Hoogveld is BTR-gecertificeerd. Daarnaast kunnen we onder certificaat (BRL-OCE) bomdetectie uitvoeren, beschikken we over het juiste materieel om bijvoorbeeld spoelsonderingen, waterspanningssonderingen en geleidbaarheidssonderingen uit te voeren, plaatsen we conform BRL 2100 milieukundige peilbuizen tot grote dieptes en beschikken we over eigen sondeermaterieel op het water. Een recente ontwikkeling is het plaatsen van waterspanningsmeters die online kunnen worden uitgelezen met alarminstelling ten behoeve van dijkmonitoring.

Advieswerkzaamheden
Merendeel van onze advieswerkzaamheden bestaat uit het opstellen van funderingsadviezen bij de sondeerwerkzaamheden die we uitvoeren. Daarnaast worden regelmatig damwandadviezen, verhardingsadviezen en zettingsberekeningen gemaakt. Alles conform de nieuwe, meest recente Eurocodes. Tevens worden door onze geohydrologische afdeling bemalingsadviezen en infiltratieadviezen opgesteld. De input voor de adviezen kan door opdrachtgevers worden aangeleverd, het benodigd vooronderzoek (bijvoorbeeld K-waarde bepalingen/doorlatendheidsmetingen) kan ook in eigen beheer worden uitgevoerd.

VOTB logoAangesloten bij de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). De brancheorganisatie van bedrijven met werkzaamheden op het gebied van de geotechniek, waarbij het geotechnisch bodemonderzoek centraal staat. De VOTB promoot vooral het belang van goed technisch bodemonderzoek en zet zich in voor het gemeenschappelijke belang van de leden. Binnen de vereniging wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld.