Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Sonderingen voor particulieren

Nieuwbouw
Iedereen die een nieuwbouwhuis laat bouwen, heeft sonderingen nodig. De constructeur wil weten hoe er gefundeerd moet worden en of er slappe lagen in de bodem aanwezig zijn.  Als dat zo is, dan moet het huis op palen worden gebouwd. Deze palen moeten het gewicht van het huis overbrengen naar een dieper, steviger gelegen zandlaag. Als er een draagkrachtig zandpakket is dan is het prima en dan weet men tot hoe diep de palen moeten komen.

Aanbouw
Ook als u bij een bestaande woning een aanbouw/uitbouw wilt zetten, is een sondering nodig. De grondlaag kan op een andere plaats, anders van samenstelling zijn, dan de bodem, waarop het huidige huis is gebouwd. Als uit het sondeeronderzoek blijkt dat de bodemgesteldheid op een bepaalde plek beter is, kan het ook verstandig zijn, om de maat van de uitbouw te wijzigen als verderop een beter zandpakket is.

Bestaande sonderingen
Die kunnen er wel zijn van de periode van de bouw van het huis. Deze sonderingen kunt u opvragen bij de gemeente of bij de constructeur. Ook Hoogveld Sonderingen kan deze service aanbieden.

Risico's
Als u geen sondeeronderzoek laat uitvoeren voor een aanbouw, dan bestaat het risico dat er verzakkingen en scheuren ontstaan. Deze schade weegt niet op tegen een grondig vooronderzoek, door het laten uitvoeren van een sondeeronderzoek kunt u veel ellende besparen.

Verzakking
Bij verzakking van een woonhuis worden er sonderingen gemaakt om de oorzaak van de verzakking vast te stellen en om een goed advies te geven. Er kan sprake zijn van een gevelverzakking of een kelderverzakking. Afhankelijk van de situatie wordt bepaald op welke plaats er gesondeerd zal worden. Er kan binnenshuis, om het huis en achter het huis gesondeerd worden. Afhankelijk van de locatie wordt er een geschikt sondeervoertuig ingezet.

Wilt u meer weten? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan.
Offerte aanvragen


sonderen particulieren unimog

sonderen particulieren tuin

sonderen particulieren uitbouw achter het huis

sonderen particulieren funderingherstel

Plaats een reactie